Żona ożeniła się ze mną dla pieniędzy – co może zrobić mąż gdy już to do niego dotrze?
7 lipca 2018
Sprawa rozwodowa- po czym poznać, że należy zmienić adwokata?
23 października 2018
Pokaż wszystkie

W sprawach rozwodowych nie istnieje przymus adwokacko-radcowski, co oznacza, że decydując się wnieść pozew o rozwód nie musimy korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika i nie musimy być przez niego reprezentowani w sądzie. W praktyce jednak zwykle okazuje się, że uzyskanie pomocy od zawodowego pełnomocnika jest niezbędne, szczególnie, gdy w postępowaniu rozwodowym ma być ustalana wina, gdyż zawiłości i niuansów procesu jest tak dużo, że osoba nie zajmująca się na co dzień prawem może mieć problem, żeby w takim postępowaniu się odnaleźć.

Skorzystanie z usług profesjonalisty w procesie rozwodowym z orzekaniem o winie przede wszystkim zapewni, że we właściwym momencie i we właściwy sposób zostaną przedstawione dowody świadczące o winie współmałżonka, gdyż wbrew pozorom, właśnie z tym strona występująca bez pełnomocnika ma największy problem. Intuicyjnie oczywiście praktycznie każda osoba jest w stanie powiedzieć na czym polega ustalanie winy w postępowaniu rozwodowym, a więc że chodzi o to żeby udowodnić iż to zachowanie współmałżonka doprowadziło do rozpadu małżeństwa i takie twierdzenie błędne nie jest, jednakże jest ograniczone tylko do jednej kwestii, a uzyskanie wyroku rozwodowego z wyłącznej winy drugiej strony wymaga spełnienia również innych przesłanek.

Równie istotne jak przedstawienie dowodów świadczących o winie współmałżonka jest także wykazanie związku przyczynowego pomiędzy tym zawinionym zachowaniem małżonka, a rozkładem pożycia małżeńskiego, jeżeli bowiem związku tego nie wykażemy, wówczas żadne dowody świadczące o winie współmałżonka nie doprowadzą do tego, że zostanie on uznany wyłącznie winnym rozpadu więzi małżeńskich.

Wykazanie związku przyczynowego pomiędzy zawinionym zachowaniem małżonka, a rozpadem małżeństwa, polega na „powiązaniu” jednej okoliczności z drugą, czyli gdyby nie zachowanie współmałżonka, polegające np. na zdradzie lub nadużywaniu alkoholu, wówczas małżeństwo prawidłowo by funkcjonowało i nie doszłoby do rozwodu. Profesjonalny pełnomocnik w sprawie dopilnuje więc by w toku procesu przedstawić wszystkie przesłanki warunkujące uzyskanie orzeczenia zgodnego z życzeniem klienta.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie rzadko zdarza się tak, że jeden małżonek wnosi o rozwód z wyłącznej winy współmałżonka, a drugi małżonek z żądaniem tym się zgadza i całą winę bierze na siebie. Najczęściej bowiem z drugiej strony również pojawia się żądanie ustalenia wyłącznej winy, a co za tym idzie, pojawiają się nowe dowody i ujawniane są nowe okoliczności, rolą pełnomocnika jest więc podjęcie właściwych kroków i szybka reakcja na argumenty wysuwane przez drugą stronę, przepisy postępowania regulują bowiem i tą kwestię.

Przeczytaj także:

Jak wybrać dobrego adwokata do sprawy o rozwód?

Rozwód bez orzekania o winie – kiedy warto się na niego zdecydować?

Rozwód z orzekaniem o winie – kiedy się na niego zdecydować?

Bardzo często osoby występujące samodzielnie w procesie obierają taktykę „z zaskoczenia”, co oznacza, że w pozwie, bądź odpowiedzi na pozew, nie przedstawiają wszystkich dowodów, którymi dysponują po to by w toku procesu zaskoczyć przeciwnika i wyciągnąć przysłowiowego królika z kapelusza.

Pamiętać jednakże należy, że takie zachowanie obarczone jest dużym ryzykiem, gdyż jeśli przedstawimy dowody zbyt późno, sąd może uznać je za spóźnione i może nie dopuścić ich do postępowania, czyli finalnie nie będą one brane pod uwagę podczas wyrokowania. Adwokat ustanowiony w sprawie z całą pewnością do takiej sytuacji nie dopuści, a jeśli już pojawi się konieczność przedstawienia dowodów na późniejszym etapie postępowania, będzie wiedział jakich argumentów użyć by przekonać sąd do dopuszczenia przedłożonych dowodów.

Obecność adwokata podczas postępowania rozwodowego z orzekaniem o winie to wreszcie dla rozwodzącego się małżonka duży komfort psychiczny. Dla osób nie mających do czynienia z wymiarem sprawiedliwości takie postępowanie może być bardzo stresujące, gdyż uzyskanie wyroku rozwodowego to tylko finał takiego postępowania, a wcześniej trzeba przeprowadzić całe postępowania, bardzo często strona więc nie wie jak w sądzie ma się zachować, jakie przysługują jej prawa, a nawet jak ma się zwracać do sądu, czy w którym miejscu sali rozpraw ma usiąść.

Oczywiście może wydawać się, że są to kwestie prozaiczne i tak naprawdę nieistotne, biorąc jednakże pod uwagę przedmiot takiego postępowania i emocjonalne zaangażowanie każdej ze stron w jego przebieg, takie z pozoru mało istotne rzeczy przyprawiają o dodatkowy, a niepotrzebny stres, obecność zaś adwokata na sali rozpraw powoduje, że rozwodzący się małżonek nie musi o takich rzeczach myśleć, gdyż w razie potrzeby adwokat podpowie mu co ma robić i przedstawi stanowisko swojego klienta.

Sprawdź także dyskusje na naszym forum:

JAK WYBRAĆ DOBREGO ADWOKATA WASZE DOŚWIADCZENIA- FORUM ROZWOD24

 

Dodaj opinie