Lepiej wybrać adwokata czy kancelarię adwokacką do sprawy o rozwód, alimenty, podział majątku? [ adwokat warszawa opinie, adwokat wrocław opinie ]
23 sierpnia 2017
Opinie i ranking adwokatów w Internecie – czy warto im ufać?
8 listopada 2017
Pokaż wszystkie

Obecnie skala zjawiska przemocy jest ogromna. Dotyka ona coraz większą liczbę ludzi. Nierzadko jej ofiarami padają również dzieci. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że osoba doświadczająca przemocy nie może się na nią zgadzać, powinna chronić siebie oraz dbać o swoje bezpieczeństwo. Nikt bowiem nie zasługuje na przemoc i nikt nie powinien się jej poddać. 

Zjawisko przemocy rodzinnej

Przemoc najczęściej pojmowana jest jak intencjonalne działanie bądź zaniechanie jednej osoby wobec drugiej. Można o niej mówić także wtedy, gdy jeden człowiek, wykorzystując przewagę sił, narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby, powodując przy tym cierpienia i ogromne szkody fizyczne i psychiczne.

Zatem przemocą jest bicie, krzyki, wyzwiska, upokarzanie, szarpanie, drapanie, duszenie, zadawanie ran, molestowanie, gwałt, a nawet kontrola finansów. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że zazwyczaj rodzaje przemocy łączą się ze sobą, co oznacza, że w rodzinie, w której występuje przemoc fizyczna, najczęściej pojawia się również przemoc psychiczna. Szkody wyrządzone przez wszystkie formy przemocy swoje ślady zostawiają na wiele lat, a często na całe życie.

Ofiarą przemocy domowej może zostać każdy: kobieta, mężczyzna, dzieci czy osoby starsze. Co więcej, przemoc rodzinna spotykana jest nie tylko w rodzinach patologicznych, marginalizowanych, gdyż coraz częściej dotyka ona ludzi z tzw. dobrych domów. Nierzadko słyszy się o tego typu problemach w środowiskach prawników, sędziów, lekarzy, policjantów, wojskowych czy osób publicznych. 

Nierzadko ofiary przemocy, wstydząc się i obawiając reakcji otoczenia, ukrywają fakt, iż w ich rodzinie źle się dzieje. Jej efekty mogą być odczuwalne przez całe życie. Należy zaznaczyć, że poza bezpośrednimi konsekwencjami zdrowotnymi, przemoc rodzinna często może doprowadzać do problemów psychicznych, ekonomicznych oraz społecznych.

Ludzie, którzy byli lub są ofiarami przemocy, wykazują niską samoocenę, ogromną zależność od swojego oprawcy, lojalność w stosunku do niego. Charakteryzują się także izolacją społeczną, popadają w problemy alkoholowe, narkotykowe oraz są podatni na choroby związane z przebywaniem w długotrwałym stresie.

Skutki przemocy mogą być szczególnie widoczne u dzieci, które żyją w nieustannym strachu i lęku, odczuwają niepokój, popadają w depresję, pogarsza się ich samopoczucie, koncentracja, występują koszmary senne, moczenie się, pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości fizyczne. Dzieci, które są ofiarami swego oprawcy, stają się znerwicowane, agresywne, nieposłuszne, unikają kontaktu z innymi ludźmi.

W jaki sposób uwolnić się od oprawcy?

Ofiary przemocy są bardzo często zastraszane, nękane i gnębione. Powoduje to, że stają się zamknięte w sobie i niepewne. Rzadko opowiadają o tym, co spotyka je w domu, dlatego ciężko im w pojedynkę uwolnić się od swojego wroga. W efekcie nawet latami tkwią w swoim piekle. Pomóc może im jedynie ktoś, kto nie będzie bał się przeciwstawić osobie sprawującej przemoc. Może być to członek rodziny, przyjaciel, znajomy, psycholog, policjant. Dobrze jest, kiedy sama pokrzywdzona osoba bądź świadek przemocy zawiadomi

o przestępstwie policję. Niezbędne są również dokumenty obdukcyjne. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż aby skutecznie odizolować się od oprawcy, warto wkroczyć na drogę prawną. Tylko wtedy możliwe jest zatrzymanie, osądzenie i ukaranie osoby, która dopuszczała się przemocy i zamieniała życie swojej rodziny w koszmar.

Bardzo ważną rolę spełniają także wszelkie instytucje, które zajmują się niesieniem pomocy i wsparcia ofiarom oprawców. Udać można się na przykład do gminnego ośrodka pomocy społecznej, gdzie na pewno znajdzie się jeśli nie bezpośrednią pomoc, to poradę, gdzie można ją otrzymać (zwykle jednak pracownicy takich ośrodków decydują się zawiadomić o wszystkim policję).

Dobrym pomysłem jest także korzystanie z opcji takich jak niebieska linia, gdzie można zadzwonić po pomoc jeśli brakuje siły, by zawiadomić bezpośrednio policję czy też rodzina obawia się, że oprawca się o tym dowie i będzie się mścił. Ważne jest, by znaleźć w sobie odwagę, zwłaszcza że obecne prawo mocno chroni osoby, które poddawane są przemocy i nie należy obawiać się, że po szukaniu pomocy będzie gorzej.

Przeczytaj także:

Jak wybrać dobrego adwokata do sprawy o rozwód?

Dodaj opinie