Jak opiekować się dzieckiem po rozpadzie związku?
15 stycznia 2017
Życie w związku po zdradzie partnera – czy to możliwe?
27 lutego 2017
Pokaż wszystkie

Jeśli rodzice nie są w stanie samodzielnie dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dzieckiem, rozstrzyga to sąd. W większości przypadków dzieci pozostają z matkami, a ojciec ma prawo do ich odwiedzania bądź zabierania z miejsca stałego pobytu. Kwestie te są zwykle szczegółowo regulowane jeśli chodzi o częstotliwość i formę tych widzeń, dokładne terminy zaś ustalane są przez oboje byłych małżonków. Czasem jednak pojawia się problem w postaci zaniedbywania spotkań z dzieckiem przez ojca. Co wówczas zrobić? 

Na czym polega problem?

W większości przypadków ojcowie chcą widywać się ze swoimi dziećmi i uczestniczyć w ich życiu, nawet jeśli ma to tylko polegać na kilku parogodzinnych spotkaniach w miesiącu. Przeważnie sami domagają się tego w sądzie i widzenia takie ustalane są na ich wyraźną prośbę.

Nie zawsze jednak stosują się do tych ustaleń, co może mieć miejsce zarówno od razu po rozwodzie, jak i po jakimś czasie, na przykład częstotliwość spotkań może ustawać zwolna. Przyczyny tego mogą być różne. Bezpośrednio po rozwodzie powodem może być chęć odreagowania przeżytego stresu czy niechęć do tak szybkiego spotykania się z byłą żoną, potem zaś mogą pojawić się czynniki takie jak na przykład zainteresowanie założeniem nowej rodziny. Niezależnie od powodów zaniedbywania spotkań z dzieckiem, jest to sytuacja bardzo zła, która nie powinna mieć miejsca.

Dlaczego? Przede wszystkim jeśli spotkania te są jasno ustalone, dziecko czeka na nie, a kiedy są one odwoływane czy też ojciec nie wykazuje chęci wyznaczania kolejnych terminów, ma to niebagatelny wpływ na pociechę. Dziecko czuje się odrzucone, zapomniane i ma to wielki wpływ na jego psychikę. Jeśli sytuacja taka będzie miała charakter trwały, może zaskutkować przeniesieniem jej w przyszłości, wobec czego w dorosłości dziecko samo nie będzie potrafiło stworzyć udanej, szczęśliwej rodziny. Negatywnie wpływa to także na cały jego rozwój, poczucie własnej wartości i pewność siebie. Odwoływanie spotkań może być również zwyczajnie kłopotliwe, zwłaszcza dla matki czy innych członków rodziny dziecka, ponieważ utrudnia planowanie.

Trzeba też wiedzieć o innej ważnej kwestii – ustalone przez sąd widzenia ojca z dzieckiem to nie tylko prawo ojca do widywania się z potomkiem, ale też jego obowiązek jako rodzica, który jest całkowicie niezależny od uiszczania alimentów. Jeśli więc ojciec zaniedbuje widzenia z dzieckiem, nie tylko zachowuje się nie w porządku wobec samej pociechy, ale też w sposób poważny narusza oficjalne postanowienia sądu. Takiej sytuacji nie można więc i nie powinno się bagatelizować. A co można zrobić?

Możliwe rozwiązania 

Jeśli efektów nie daje rozmowa z uchylającym się od obowiązków rodzicielskich ojcem i poinformowanie go, że jego zaniedbania mają zły wpływ na dziecko, można złożyć w tej sprawie wniosek do sądu o wyegzekwowanie widzeń. Sąd wprawdzie nie może zmusić do widywania się z dzieckiem ojca, który z jakiegoś powodu nie ma na to ochoty, jednak potraktuje to jako naruszenie jego ustaleń, za co grozi kara grzywny.

W takich przypadkach sąd wyznacza termin, w którym osoba zainteresowana musi wywiązać się z nałożonego nań obowiązku, jeśli zaś tego nie zrobi, zostanie ukarana karą grzywny. W większości przypadków groźba taka jest odpowiednią mobilizacją i nie ma potrzeby podejmowania poważniejszych działań, ale w razie gdyby to nie poskutkowało, można zwrócić się do sądu z prośbą o zmianę dotychczasowych ustaleń dotyczących widzeń.

Jeśli ustali się rzadsze terminy, może to być dobre rozwiązanie, zwłaszcza jeśli powodem zaniedbań ojca jest niemożność dotrzymywania terminów z powodów praktycznych. To również może być dodatkową mobilizacją, gdyż jeśli ojciec będzie wiedział, że będzie widywał się z dzieckiem rzadziej, zapewne będzie mu na tym bardziej zależało i nie będzie chciał opuszczać spotkań, dziecko zaś nie będzie rozczarowane.

Ostatnim krokiem, jaki można przedsięwziąć, gdy inne sposoby nie skutkują, jest wniosek do sądu o ograniczenie lub odebranie władzy rodzicielskiej. Postępowanie takie można wszcząć przeciwko osobom, które nie interesują się dziećmi, a więc w takim przypadku jest to w pełni uzasadnione. Wyrok sądu całkowicie ureguluje tę kwestię i jest to zdecydowanie najskuteczniejsza i najbardziej dotkliwa, prawnie usankcjonowana forma kary dla rodziców zaniedbujących swoje dzieci.

Dodaj opinie