21 listopada 2016

Jakie dowody należy zgromadzić, aby sąd udzielił rozwodu z winy małżonka?

Żądając, aby sąd w wyroku rozwodowym wskazał małżonka winnego rozkładu małżeństwa, w toku procesu małżonek, który z takim żądaniem występuje, musi swe stanowisko uzasadnić przedstawiając odpowiednie […]
19 listopada 2016

Rozwód z orzekaniem o winie – kiedy się na niego zdecydować?

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd zobowiązany jest orzecz także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, a […]