Dobro dzieci czy rozwód ze względu na zdradę?
11 czerwca 2017
Lepiej wybrać adwokata czy kancelarię adwokacką do sprawy o rozwód, alimenty, podział majątku? [ adwokat warszawa opinie, adwokat wrocław opinie ]
23 sierpnia 2017
Pokaż wszystkie

Rozwód zawsze jest stresującym wydarzeniem, generującym wiele problemów i nieporozumień, szczególnie jednak trudny jest, kiedy rozstająca się para ma potomstwo. Jasne jest, że dla dziecka czy dzieci rozwód rodziców jest traumatycznym wydarzeniem, potem jednak, kiedy trzeba odnaleźć się w nowej rzeczywistości, może być jeszcze trudniej. Dlatego właśnie tak ważne jest, by byli małżonkowie czy partnerzy potrafili porozumieć się ze sobą w sprawie opieki nad dzieckiem i sprawowali ją właściwie, uwzględniając wszystkie jego potrzeby i czasem nawet rezygnując z własnych. 

Ważny podział obowiązków 

Przy okazji rozwodu zwykle mówi się o podziale opieki nad dzieckiem i w większości przypadków sytuacja wygląda tak, że pociecha zostaje przy matce, ojciec zaś odwiedza dziecko i łoży na jego utrzymanie. Nie jest to jednak dobra sytuacja, opieka tak naprawdę nie powinna być dzielona, ale wspólna. Wbrew pozorom, można to poukładać, ale potrzebna jest dobra wola rodziców, stosowne ustalenia oraz stosowanie się do ustalonych zasad. Na pewno nie jest to zaś możliwe w sytuacji, w której byli małżonkowie są w bardzo złych kontaktach, starają się skłócić dziecko z drugą stroną czy wręcz zakazać kontaktów. Trzeba mieć na uwadze, że najważniejsze w tej sytuacji musi być dobro dziecka, ono zaś bezwzględnie potrzebuje obecności obojga rodziców. Nawet jeśli mieszka tylko z mamą, nie oznacza to, że ma mieć tylko „weekendowego ojca”. Rodzic powinien uczestniczyć w jego wychowaniu na wszystkich płaszczyznach, także jeśli chodzi o szkolne wywiadówki i uczestnictwo w jego życiu w pełni, nie tylko jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb materialnych i zabieranie do siebie od czasu do czasu bądź na wyjazdy.

Wszystkie problemy można rozwiązać 

Wspólną opiekę nad dzieckiem można i warto sprawować nawet niezależnie od wyroku sądu, na przykład ustalonych spotkań. Takie spotkania na pewno nie wystarczą, gdyż dziecko, w każdym wieku, potrzebuje obecności i wsparcia obojga rodziców. Jest to niezbędne dla jego prawidłowego rozwoju, samopoczucia, równowagi emocjonalnej, a nawet pewności siebie. Sytuacja ta bardzo mocno kształtuje jego charakter, dlatego potrzeba, by wzrastało w poczuciu, że jest kochane, nie może odczuwać, że opieka nad nim jest powodem kolejnych problemów rozwiedzionych rodziców. Powinno się także dbać o dobre relacje z dalszą rodziną ekspartnera, pamiętając, że jest to także rodzina dziecka, z którą ma prawo mieć kontakt i powinno mieć. W przypadku zaś, gdy pojawią się jakieś nieporozumienia, na przykład z egzekwowaniem wspólnych ustaleń, dobrze będzie zwrócić się o pomoc do osoby trzeciej. Byli małżonkowie wszelkie problemy muszą też rozstrzygać między sobą, nie mogą wykorzystywać dziecka do przekazywania wiadomości, tym bardziej tych o negatywnej treści. Ich stosunki powinny pozostać zdrowe, nawet jeśli jest to trudne – trzeba pamiętać, że w tym przypadku rezygnuje się z własnych aspiracji czy złych emocji dla dobra dziecka, które przecież jest dla każdego rodzica najważniejsze.

O czym warto pamiętać? 

Sprawowanie opieki nad dzieckiem po rozpadzie związku jest niezaprzeczalnie trudne i na każdym etapie może pojawić się wiele problemów. Ważnym zagrożeniem jest na przykład sytuacja, w której dziecko pomieszkuje u obojga rodziców. Z jednej strony jest to pozytywne zjawisko, z drugiej jednak wpływa to na brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, gdyż dziecko „żyje na walizkach” i żadnego z dwu domów nie może w pełni nazywać swoim rodzinnym. Może to negatywnie wpływać na jego psychikę, dlatego ważne jest, by stale okazywać dziecku miłość i bliskość, by nie poczuło się osamotnione i przerzucane z kąta w kąt jak kłopotliwy, niepotrzebny mebel. Nigdy nie można mu okazać, że opieka nad nim jest dla kogoś problemem, gdyż w ten sposób może nabawić się poczucia niższości i kompleksów, które będą rzutować na całą jego osobowość nawet w późniejszym życiu.

Wielu rodziców po rozwodzie popełnia jeszcze inny problem – starając się wynagrodzić dziecku doznane krzywdy bądź chcąc okazać się lepszym rodzicem od expartnera, pozwala dziecku na wszystko bądź wydaje na nie bardzo dużo pieniędzy. W sposób materialny nie da się na pewno zrekompensować strat emocjonalnych, nawet jeśli wydaje się, że dziecko jest z tego powodu bardzo zadowolone, na przykład jeśli nastolatek dostaje od rodziców najlepsze sprzęty i ubrania. Taka sytuacja jest zła dla jego kontaktów z rodzicami, gdyż może przestać ich szanować i zacząć postrzegać tylko jako maszynki do dostarczania pieniędzy. Trzeba pamiętać, że ważna jest przede wszystkim miłość, do dziecka, bez względu na jego wiek, cały czas musi docierać przekaz: „Rozstaliśmy się, ale ciebie kochamy cały czas tak samo i chcemy wspólnie się tobą opiekować i być w twoim życiu”. Na pewno więc w opiekowaniu się dzieckiem po rozpadzie związku potrzebna jest ogromna doza empatii, zdrowego rozsądku i gotowości do pójścia na kompromis, nawet jeśli czasem (albo nawet często) oznacza to rezygnację z pewnych własnych dążeń.

Zobacz także nasze forum:

Forum Rozwod24

oraz

Ranking Adwokatów Warszawa

Dodaj opinie