Rozwód z orzekaniem o winie – kiedy się na niego zdecydować?
19 listopada 2016
Pokaż wszystkie

Postępowanie rozwodowe w którym ustalana jest wina małżonków w rozkładzie pożycia nie tylko trwa dłużej i jest znacznie bardziej skomplikowane, lecz z reguły prowadzi również do zaostrzenia i pogłębienia konfliktu pomiędzy małżonkami. Żeby bowiem sąd uznał, że jeden, bądź obydwoje małżonkowie, ponoszą winę za rozpad małżeństwa, w trakcie postępowania rozwodowego wina ta musi zostać wykazana, a więc jeśli małżonkowie obwiniają siebie nawzajem, a tak jest najczęściej, to, aby uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym, podczas procesu każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dowody, które świadczyć będą o winie współmałżonka za rozpad małżeństwa. Nie rzadko więc, aby wygrać proces, ujawniane są najbardziej intymne i prywatne szczegóły z życia małżeńskiego dwoja ludzi, co oczywiście nie może mieć pozytywnego wpływu na ich późniejsze relacje.

Wyrok rozwodowy w którym zostanie zawarte rozstrzygnięcie o winie przede wszystkim ma wpływ na zakres późniejszego obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami, bowiem małżonek, który zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia nie tylko nie jest uprawniony do alimentów od swego współmałżonka w przypadku, gdy popadnie w niedostatek, lecz może zostać zobowiązany do przekazywania świadczenia alimentacyjnego, gdy na skutek rozwodu pogorszy się sytuacja materialna drugiego małżonka.

Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie małżonkowie z reguły nie kierują się jednakże późniejszą możliwością wystąpienia z roszczeniem alimentacyjnym, lecz żądają orzeczenia o winie głównie dlatego, że czują się pokrzywdzeni, bądź w ten sposób chcą zemścić się na partnerze, nawet wówczas, gdy nie ma ku temu przesłanek, nie zdjąc sobie do końca sprawy z negatywnych konsekwencji takiego rozwodu.

Jak zostało powyżej zasygnalizowane, proces rozwodowy w którym ustalana będzie wina w rozkładzie pożycia zwykle jeszcze bardziej dzieli małżonków, w przypadku więc, gdy nie istnieją okoliczności, aby tylko jednego małżonka uznać za winnego rozkładu pożycia, gdyż w pewnym stopniu każdy z małżonków przyczynił się do rozpadu małżeństwa, żądanie ustalenia winy tylko niepotrzebnie wydłuży postępowanie. Rozważając rozwód z orzeczeniem o winie należy mieć również na względzie dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Bardzo często zdarza się bowiem, że małżonkowie pochłonięci swym procesem rozwodowym i ustalaniem winy, zapominają iż rozwód dotyczy również ich wspólnych dzieci w kwestii których, w mniejszym lub większym zakresie, będą musili osiągnąć konsensus, gdyż sąd poza tym, że ureguluje sprawy dotyczące dzieci, to jednak nie będzie przy każdym spotkaniu rodziców ze sobą i z dziećmi, dlatego konflikt rodziców może te relacje utrudnić lub znacznie zaburzyć. Nie rzadko zdarza sie również, iż małżonkowie żądają orzeczenia o winie, gdyż uważają, że jeśli współmałżonek zostanie uznany za winnego rozkładu małżeństwa to sąd automatycznie z tego powodu pozbawi go również władzy rodzicielskiej, nałoży wyższe alimenty lub ograniczy jego kontakt z dzieckiem.

Nic jednakże bardziej mylnego. Zdać sobie bowiem sprawę należy, iż mimo że w wyroku rozwodowym regulowane są także inne sprawy dotyczące rodziny, a więc kwestia władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem czy alimentów, to fakt, że sąd zawrze w wyroku rozwodowym orzeczenie o winie nie ma żadnego znaczenia dla innych rozstrzygnięć, które w tym wyroku również muszą się znaleźć.

Jeśli więc np. sąd uzna, że żona jest winna rozkładu małżeństwa, gdyż dopuściła się zdrady, to jeśli jest dobrą matką i prawidłowo wypełnia swoje obowiązki rodzicielskie, zdrada nie uprawnia sądu do pozbawienia jej np. władzy rodzicielskiej. Żądanie rozwodu z winy współmałżonka tylko dlatego, żeby mieć lepszą pozycję w sprawach dotyczących dzieci jest więc zupełnie bezcelowe, gdyż orzeczenie o winie nie ma najmniejszego wpływu na regulacje dotyczące dzieci, a tylko zaostrzy konflikt między rodzicami i znacznie wydłuży proces.

Decyzja o rozwodzie z orzekaniem o winie winna więc być bardzo dobrze przemyślana, gdyż mimo, iż wyrok w którym jeden z małżonków zostanie uznany za winnego przynosi małżonkowi niewinnemu korzyści w postaci możliwości wystąpienia z roszczeniem alimentacyjnym, to jednak takie rozwody są znacznie trudniejsze, dłuższe oraz bardziej stresujące dla samych stron, dlatego żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie tylko dla własnej satysfakcji nie jest dobrym rozwiązaniem, w szczególności, gdy każdy z małżonków choć część winy ponosi.

Dodaj opinie