21 listopada 2016

Jakie dowody należy zgromadzić, aby sąd udzielił rozwodu z winy małżonka?

Żądając, aby sąd w wyroku rozwodowym wskazał małżonka winnego rozkładu małżeństwa, w toku procesu małżonek, który z takim żądaniem występuje, musi swe stanowisko uzasadnić przedstawiając odpowiednie […]